ANDERHALVE METER AMUSEMENT

Met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat er de komende tijd weer meer mogelijk zal zijn. Nog geen massa evenementen, maar zeker wel ruimte voor plezier. Wij staan met positieve energie voor u klaar en dragen graag een steentje bij aan activiteiten welke op verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld:

Note: Wij hechten veel waarde aan de volksgezondheid en vinden het belangrijk dat zowel de door het RIVM gepubliceerde richtlijnen als de door het kabinet opgestelde regels worden gerespecteerd. Tevens adviseren wij u ten zeerste vooraf te informeren bij de lokale instanties of de door u gemaakte plannen doorgang kunnen/mogen vinden. Besluitvorming kan per veiligheidsregio verschillen.

Binnenkort volgt meer informatie…

Bent u op zoek naar de juiste apparatuur voor uw activiteit?
Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek de talrijke mogelijkheden
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search